• Bewustwording is de sleutel voor verandering

  Naarmate we ouder worden, worden we bewust van onze eigen gedachten en denken we na over wat we tot nu toe als waarheid hebben aangenomen. We zijn het niet altijd langer eens met onze omgeving.

   We hebben onze eigen ideeën over de werkelijkheid zoals wij die ervaren gebaseerd op onze belevingswereld en kinderfantasie. Er verandert iets in ons bewustzijn. Dit is een noodzakelijk en universeel aspect van onze persoonlijke ontwikkelingsreis.

  Zonder deze verandering is er geen groei, geen beweging, geen leven. Verandering in ons bewustzijn brengt een beweging en stroming op gang. We krijgen in de gaten dat we een keuze hebben. Keuzes wekt de wil tot leven. Dit gaat vaak gepaard met emoties.  Emoties die vaak niet begrepen worden zowel door onszelf als de buitenwereld.  

  Emoties zijn van essentieel belang voor ons als mens. Ze zijn een instrument om de energie vrij te laten stromen. Als kind was je nog sterk verbonden met het goddelijke en vreugdevolle zijn, nog vrij en niet gevormd. Naarmate je opgroeide vormden je persoonlijke ervaringen en jouw belevingswereld de basis voor je emotionele zelf.

  Het leefklimaat van het gezin waar je in opgroeide heeft mede bepaald hoe je als het ware jouw emotionele zelf hebt ontwikkeld. In het nest waar je bent opgegroeid heb je geleerd hoe er met emoties werd omgegaan, mochten er emoties zijn in het gezin of werden deze weggestopt?

  Als je bijvoorbeeld bent opgegroeid in een gezin waar veel schaamte en angst was dan voelt dit waarschijnlijk als de meest vertrouwde emotie die je kent. Ben je opgegroeid in een positief liefdevol gezin waarin emoties vrij mochten stromen dan is dit voor jou de basis energie die voor jou vertrouwd is. Vaak herhaal je ’onbewust’ het emotionele klimaat weer in je eigen relatie en gezin. 

  Als we door emoties geraakt worden, verplaatsen we de energie die afkomstig is van het onbewuste, door het lichaam heen naar de bewuste geest. Als we dit proces toelaten wordt het lichaam opgeladen en gereinigd.  Ook gaat er een genezende werking van uit. 

  Juist het toelaten van dit proces vormt veelal op latere leeftijd een belemmering voor ons gebaseerd op onze angsten. Het vergt energie een emotie te onderdrukken. Door het onderdrukken van onze emoties erkennen we niet wie we werkelijk zijn met onze behoeften en onze verlangens.

  Je zult merken dat als je stap voor stap je emoties gaat verkennen dat je bewuster in het leven komt te staan. Dit proces vergt vertrouwen, geduld en compassie voor jezelf en je hoeft dit niet alleen aan te gaan. 

  Mij heeft het zachter en milder gemaakt voor mezelf en mijn omgeving. Mijn binnenwereld heeft me laten zien hoe ik kan vergeven en los mag laten wat me niet langer meer dient. De pijn die dit met zich meebrengt is de moeite waard. Ik vergelijk deze groeipijnen met een bevalling, je bent deze zo weer vergeten als je door een laag van je emotionele zelf bent gegaan.