• Miriam van de Laar - Adriaans heet u van harte Welkom

  In haar praktijk Voor Balans & Bewustzijn

 • Huisregels
 • Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor mij persoonlijk van essentieel belang om een goede samenwerking te kunnen aangaan. Ik vraag dit van jou dus mag jij dit ook van mij verwachten. Om onenigheid te voorkomen heb ik wat huisregels opgesteld voor een optimale samenwerking;

  • De praktijk is uitsluitend geopend op afspraak. De behandelingen lenen zich er niet voor om te onderbreken, daarom vraag ik u, indien u producten op wilt halen of informatie wilt, van te voren een mailtje te sturen of te bellen naar 06-47059901, zodat we een tijd kunnen afspreken. Zo heb ik alle aandacht voor u! Mail naar; info@mirsmagischewereld.nl
  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden te worden geannuleerd of verzet. Bij niet tijdig annuleren brengen wij 50% van de gereserveerde behandeltijd in rekening.
  • No Show: bij het niet verschijnen op de afspraak brengen wij 100% in rekening.
  • Te laat: het kan helaas voorkomen dat u later op uw afspraak verschijnt. Dit kan inhouden dat we behandelen tot de afgesproken tijd en de behandeling in moeten korten, of de tijd verrekenen met de volgende sessie. Als de agenda dit toelaat, kan de volledige behandeling ondergaan worden.
  • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een behandeling tijdens de behandelperiode wel wenselijk is.
  • Eventueel medicijn gebruik dient u aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling noodzakelijk.
  • Gewenst is dat Mobiele telefoons op stil staan tijdens de behandeling. 
  • Alcohol en Drugs zijn voor mij een No Go. Kom daarom nuchter naar bijeenkomsten of privé sessies. Als blijkt dat u onder invloed bent van Drug of Alcohol wordt de behandeling per direct gestopt zonder teruggave van uw geld.
  • Voor alle voorwaarden verwijs ik u door naar de Algemene Voorwaarden onder aan de website

   Hartelijk dank voor uw begrip!